Friday, September 20, 2013

Learn Irish 1 Irish Alphabet & Pronunciation COD as GAEILGE Style!Full Script:

◘ Conas ata sibh, gach éinne ar Youtube?

    How are you all, everybody on Youtube?

◘ Inniu táimid chun aibítir na Gaeilge agus fuaimniú na litreacha a foghlaim

   Today we are going to learn the Irish alphabet and the pronunciation of the letters

◘ Ó sea, rud amháin eile sara bhfágaim bhur scáileán

   Oh yes, one more thing before I leave your screen

◘ Faoi láthair tá tú ag leibhéal a haon. Críochnaigh an fís seo chun leibhéal a dó a bhaint amach!

   Currently you are at level one. Finish this video to reach level two!

◘ Úsáideann an Ghaeilge aibítir na Laidine

   Irish uses the Latin alphabet

◘ Ach, go ginearálta, ní úsáidtear na litreacha seo a leanas i nGaeilge...

   But, generally, the following letters are not used in Irish...

◘ These letters are NOT used in Irish

   j  k  q  v  w  x  y  z

◘ Mar sin, tá aibítir na Gaelainne déata suas de na litreacha seo a leanas...

   Therefore, the Irish alphabet is made up of the following letters...

◘ a b c d e f g h i l m n o p r s t u

◘ Fúaimníonn na litreacha mar an gcéanna le haibítir an Bhéarla, ach tá eisceacht amháin ann...

 The letters are pronounced the same as the English alphabet, but there is one exception...

◘ Fúaimnítear an litir 'a' mar 'aaa'

   The letter 'a' is pronounced 'aaa'

◘  Anois, rud amháin eile maidir le haibítir na Gaeilge...

   Now, one more thing about the Irish alphabet...

◘  Is féidir le na gutaí síneadh fada a thógaint...

   The vowels can take an acute accent...

◘ á é í ó ú

◘ Comhghairdeas, tá tú tar éis leibhéal a dó a bhaint amach!

   Congratulations, you are after reaching level 2!

If you have any other questions feel free to leave a comment here, or tweet me @codasgaeilge and look out for my new Learn Irish 2014 series which is coming soon on my Youtube channel www.youtube.com/codasgaeilge Any donations to help me create this video series are greatly appreciated and will be used to create more Irish learning content on Youtube. Please donate to me here to help me make more videos. Thank you so much.

No comments:

Post a Comment